• Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo

Děkujeme sponzorům

Město Kopřivnice
MBA. MSc. Josef Bureš Štramberk
Drogerie BETY Kopřivnice
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
FIXUM a.s. Kopřivnice
FAVEA a.s. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva - Optika Kopřivnice
FEREMONT STEEL s.r.o. Příbor
Městys Suchdol nad Odrou
Město Bílovec
Nadace ČEZ
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. Příbor
Pavel Jurák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák
Pavel Výborný Kopřivnice
Okay Valašské Meziříčí
Firmadat s.r.o. Otrokovice
Gastro instant spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek-Místek
Marcus Döhler, Tichá
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Zahradnické centrum Bártek Jiří Fulnek
TEKOO spol. s r.o. Uherský Brod

Díky sponzorům byl v říjnu 2018 předán dětem nový svozový automobil FORD TOURNEO CUSTOM.

Děkujeme sponzorům:

NC Line a.s. Suchdol nad Odrou
Brose CZ, spol. s r.o. Kopřivnice
pan Jiří Vaněk Ostrava
HAKA METAL s.r.o., Suchdol nad Odrou
WISKA Hoppmann GmBh Německo
Hockey Club TATRA Kopřivnice
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
PRO-LOGIK, s.r.o. Uničov
Nadace Charty 77/Konto Bariéry Praha
COMA Praha, s.r.o.
MUDr. Yvona Heidrichová Frýdek - Místek
Kunzite, s.r.o. Kopřivnice
Hiddenit, s.r.o. Kopřivnice

 


Dokumenty

STANOVY

Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice, zapsaný spolek

 

I.

Dětském centru Kopřivnice

je dobrovolným spolkem rodičů a přátel zdravotně postižených dětí na základě zákona

 

č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Spolek je právnickou osobou.

II.

1.Spolek chrání zájmy tělesně či duševně postižených dětí a mládeže, hájí a podporuje jejich vzdělání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich maximální uplatnění ve společenském životě. Za tímto účelem spolek zejména:

 

a) vytváří podmínky pro celkové uspokojování potřeb zdravotně postižených dětí a jejich rodičů,

b) snaží se o zachování úzkého kontaktu postižených dětí s jejich rodinami,

c) shromažďuje informace a péči o postižené děti a tyto informace poskytuje,

d) koordinuje dobrovolnou a státní sociální péči o postižené děti,

e) začleňuje se do systému péče o postižené děti s důrazem na komplexní péči a ranou péči

f) spolupodílí se na organizování svozu postižených dětí do speciálních školních zařízení,

h) zajišťuje poradenskou činnost s cílem integrace postižených dětí do společnosti,

ch) spolupracuje se státními úřady i nestátními organizacemi, zejména pak v okrese Nový Jičín.

 

2. Spolek je neziskovou organizací, nevyvíjí činnost v oblasti politiky. Je nezávislý na politických stranách, církvích a náboženských společnostech, na orgánech státní moci i územní samosprávy.

 

 

Administrace