• Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo

Děkujeme sponzorům

Město Kopřivnice
MBA. MSc. Josef Bureš Štramberk
Drogerie BETY Kopřivnice
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
FIXUM a.s. Kopřivnice
FAVEA a.s. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva - Optika Kopřivnice
FEREMONT STEEL s.r.o. Příbor
Městys Suchdol nad Odrou
Město Bílovec
Nadace ČEZ
Pavel Jurák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák
Okay Valašské Meziříčí
Firmadat s.r.o. Otrokovice
Gastro instant spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek-Místek
Marcus Döhler, Tichá
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Zahradnické centrum Bártek Jiří Fulnek
TEKOO spol. s r.o. Uherský Brod

Díky sponzorům byl v říjnu 2018 předán dětem nový svozový automobil FORD TOURNEO CUSTOM.

Děkujeme sponzorům:

NC Line a.s. Suchdol nad Odrou
Brose CZ, spol. s r.o. Kopřivnice
pan Jiří Vaněk Ostrava
HAKA METAL s.r.o., Suchdol nad Odrou
WISKA Hoppmann GmBh Německo
Hockey Club TATRA Kopřivnice
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
PRO-LOGIK, s.r.o. Uničov
Nadace Charty 77/Konto Bariéry Praha
COMA Praha, s.r.o.
MUDr. Yvona Heidrichová Frýdek - Místek
Kunzite, s.r.o. Kopřivnice
Hiddenit, s.r.o. Kopřivnice

 


Dokumenty

STANOVY

Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice, zapsaný spolek

 

I.

Dětském centru Kopřivnice

je dobrovolným spolkem rodičů a přátel zdravotně postižených dětí na základě zákona

 

č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Spolek je právnickou osobou.

II.

1.Spolek chrání zájmy tělesně či duševně postižených dětí a mládeže, hájí a podporuje jejich vzdělání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich maximální uplatnění ve společenském životě. Za tímto účelem spolek zejména:

 

a) vytváří podmínky pro celkové uspokojování potřeb zdravotně postižených dětí a jejich rodičů,

b) snaží se o zachování úzkého kontaktu postižených dětí s jejich rodinami,

c) shromažďuje informace a péči o postižené děti a tyto informace poskytuje,

d) koordinuje dobrovolnou a státní sociální péči o postižené děti,

e) začleňuje se do systému péče o postižené děti s důrazem na komplexní péči a ranou péči

f) spolupodílí se na organizování svozu postižených dětí do speciálních školních zařízení,

h) zajišťuje poradenskou činnost s cílem integrace postižených dětí do společnosti,

ch) spolupracuje se státními úřady i nestátními organizacemi, zejména pak v okrese Nový Jičín.

 

2. Spolek je neziskovou organizací, nevyvíjí činnost v oblasti politiky. Je nezávislý na politických stranách, církvích a náboženských společnostech, na orgánech státní moci i územní samosprávy.

 

 

Administrace